Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Kraatterijärven toimijat ry
Rek no 213.271
Osoite: Koskenvarrentie 122, 62900 Alajärvi

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö: Ari Koivuniemi, ari.koivuniemi@triforma.fi
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää jäsenorganisaatioiden sekä alueen yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa erityisesti matkailun alalla. Käytännön toiminta on alueen matkailun kehittämistä ja markkinointia sekä niihin liittyviä toimenpiteitä.

Jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
-yhdistyksen jäsenten tietojen ylläpito, yhteydenpito jäseniin, Kraatterijärven toimijoiden jäsenyritysten markkinointi, kokouskutsut, kutsut koulutus- ja kehittämistilaisuuksiin, kutsut markkinointitilaisuuksiin, tiedon välittäminen, ym. jäsenistöä ja yhdistyksen toiminnan tarkoitusta palveleva toiminta
-peruste lakisääteinen velvoite: Yhdistyslaki 1989/503 (Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa)
-tietoa käytetään yhdistyksen käyttäjäroolien mukaisilla käyttöoikeuksilla
Henkilötietoja käsittelevät:
-yhdistyksen puheenjohtaja
-yhdistyksen sihteeri
-yhdistyksen rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Rekisterin tietosisältö
-Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, y-tunnus, jäsenmaksun suuruus
-Ilmoittautumistiedot tapahtumiin (poistetaan aina heti tapahtuman jälkeen)
-Muut jäsensuhteen tiedot: Laskutustiedot
-Muut tarvittaessa asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Keneltä tietoa kerätään:
-tiedot kerätään jäseneksi liittyvien organisaatioiden edustajalta

Tietojen luovutukset EU-/ETA-alueen ulkopuolelle:
-tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ilman jäsenten erikseen antamaa suostumusta

Miten kauan tietoa säilytetään
-henkilötieto säilytetään yhdistyksen jäsenyyden ajan ja poistetaan jäsenyyden päätyttyä (viimeistään 3 kuukauden kuluttua jäsenyyden päättymisestä)

Rekisteröidyn oikeudet
-oikeus saada läpinäkyvää informointia henkilötietojen käsittelystä – tietosuojaseloste
-jokaisella jäsenellä on mahdollisuus pääsyyn tietojensa ylläpitoon oman profiilinsa osalta. Jokaisella mahdollisuus itse ylläpitää ja tarkastaa tallennetut tiedot.
(Oikeus saada pääsy omiin tietoihin, oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen)
-oikeus tiedon poistamiseen. Jäsenorganisaation edustajan vaihtuessa tai jäsenyrityksen päättäessä jäsenyyden. Jos jäsenorganisaation edustaja vaihtuu, poistetaan edellisen edustajan tiedot vaihdoksen yhteydessä
-oikeus käsittelyn rajoittamiseen
-oikeus kieltää tietojen käsittely – huomioiden yhdistyslain velvoitteet
-oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – tiedot ovat siirrettävissä järjestelmästä toiseen sähköisessä muodossa

Rekisterin suojauksen perusteet
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa, https://voissi.fi/registry.html.
Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Tarkemmat tiedot löytyvät edellä mainitun linkistä.

WWW-SIVUTO:
www.visitkraatterijarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

-yhdistyksen yritystietojen ylläpito
-jäsenten ilmoittamat tiedot
-tietoa käytetään yhdistyksen käyttäjäroolien mukaisilla käyttöoikeuksilla
-hallintarooli
-yritysten edustajien omat tilit tietojen tallentamiseksi ja päivittämiseksi

Henkilötietoja käsittelevät:
-verkkosivun hallinnoijat: Kotisivukulma Oy:n työntekijät, yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kotisivujen päivitykseen erikseen nimetyt henkilöt

Rekisterin tietosisältö:
-peruste: Suostumus – tiedot tallennetaan vain niiden osalta, jotka haluavat saada palvelukuvauksensa www-sivuille
-yhteystiedot: Yrityksen nimi, palvelukuvaus kuvineen, osoite, puhelinnumero, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, verkkosivuosoite, sosiaalisen median kanavat

Keneltä tietoa kerätään
-tiedot kerätään jäseneksi liittyneiltä organisaatioilta tai organisaatioiden edustajat tallentavat ja ylläpitävät omaa materiaaliaan

Tietojen luovutukset EU-/ETAalueen ulkopuolelle
-sivusto on tarkoitettu yritysten omaan markkinointiin yhteisellä alustalla – luettavissa kaikkialla
-ylläpitoon liittyviä käyttäjätunnuksia tai niihin liittyviä sähköpostiosoitteita ei luovuteta muualle

Rekisteröidyn oikeudet
-oikeus saada läpinäkyvää informointia henkilötietojen käsittelystä – rekisteriseloste
-jokaisella jäsenellä on mahdollisuus pääsyyn tietojensa ylläpitoon oman yrityksensä osalta
-jokaisella mahdollisuus itse ylläpitää ja tarkastaa tallennetut tiedot (Oikeus saada pääsy omiin tietoihin, oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen)
-oikeus tiedon poistamiseen – jäsenyrityksen päättäessä jäsenyyden tai halutessaan muuten poistaa yrityksen tiedot rekisteristä
-oikeus käsittelyn rajoittamiseen
-oikeus kieltää tietojen käsittely
-oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – tiedot ovat siirrettävissä järjestelmästä toiseen sähköisessä muodossa

Rekisterin suojauksen perusteet
-rekisterit suojataan erilaisin teknisin ja sähköisin toimenpitein
-hallinnoinnin SSL-suojaus
-salasanat kryptattu palvelun tietokannassa
-sähköpostitse toimitetaan vain kertakäyttöiset salasanat

Evästeet

Jos sinulle on palvelussamme tili ja kirjaudut sisään sivustolle, sivusto asettaa väliaikaisen evästeen jolla tunnistetaan hyväksyykö selaimesi evästeet. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja häviää samalla kun suljet selaimen. Kun kirjaudut sisään, sivusto asettaa evästeet kirjautumistiedosta ja näyttöasetuksista. Kirjautumisevästettä säilytetään kaksi päivää ja tieto näyttöasetuksista säilyy vuoden ajan. Jos valitset muista minut vaihtoehdon kirjautumiseväste säilyy kahden viikon ajan. Kun kirjaudut ulos tililtäsi, evästeet poistetaan. Jos muokkaat tai julkaiset artikkelin, tähän liittyvä eväste tallennetaan selaimesi välimuistiin. Tämäkään eväste ei sisällä henkilökohtaista tietoa, vaan tunnistaa ainoastaan sen että kyseistä artikkelia käsiteltiin selaimellasi. Tämä eväste poistetaan 1 päivän kuluttua. Evästeillä pyrimme parantamaan käyttökokemusta sivuston käsittelyssä.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.
Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan, kun selainikkuna suljetaan. Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä. Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa. Muilta sivustoilta upotettu sisältö Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa. Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla rekisteröityneillä käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Scroll to Top